Реставрация на сгради Строителство и ремонтни дейности
Фирма “Билдер” ЕООД е на строителния пазар от 2007г.  Ползва се с добро име в своя бранш и е известна с високото качество на извършваните услуги. За своите клиенти “Билдер” ЕООД извършва: реставрация на стари сгради със запазване на архитектурните особености строително - монтажни работи в жилищното строителство реконструкция и модернизация текущо поддържане и ремонти - саниране на сгради. Фирмата разполага с много добри бригади за груб строеж и майстори за всички видове довършителни работи. Строителните и реставрационни дейности са изцяло съобразени с желанията и изискванията на клиента, като във всеки етап на изпълнение клиента има достъп до информация за извършваните към момента действия по обекта. Поетите ангажименти се изпълняват в максимално кратки срокове. Ангажимент на фирмата е:     - Изготвянето на договор.     - Доставката на необходимите материали и техника.     - Осъществяването на остоянен технически контрол на обекта. Фирмата дава 1 год. гаранция за извършените строителни и реставрационни дейности. Също така застрахова обекта за своя сметка за първата година с пълна застраховка “Имущество” Ако искате да разберете колко би Ви струвало Вашето строителство,НИЕ можем да изготвим за Вас: -количествени сметки -количествено-стойностни сметки -единични цени Консултираме инвеститори по всички етапи на инвестиционния процес Офертите се изготвят индивидуално, съобразно с желанията и нуждите на клиента.   Снимки на завършени обекти можете да разгледате в раздел “Галерия
builder-ltd.com
Реставрация на сгради Строителство и ремонтни дейности
Фирма “Билдер” ЕООД е на строителния пазар от 2007г.  Ползва се с добро име в своя бранш и е известна с високото качество на извършваните услуги. За своите клиенти “Билдер” ЕООД извършва: реставрация на стари сгради със запазване на архитектурните особености строително - монтажни работи в жилищното строителство реконструкция и модернизация текущо поддържане и ремонти - саниране на сгради. Фирмата разполага с много добри бригади за груб строеж и майстори за всички видове довършителни работи. Строителните и реставрационни дейности са изцяло съобразени с желанията и изискванията на клиента, като във всеки етап на изпълнение клиента има достъп до информация за извършваните към момента действия по обекта. Поетите ангажименти се изпълняват в максимално кратки срокове. Ангажимент на фирмата е:     - Изготвянето на договор.     - Доставката на необходимите материали и техника.     - Осъществяването на остоянен технически контрол на обекта. Фирмата дава 1 год. гаранция за извършените строителни и реставрационни дейности. Също така застрахова обекта за своя сметка за първата година с пълна застраховка “Имущество” Ако искате да разберете колко би Ви струвало Вашето строителство,НИЕ можем да изготвим за Вас: -количествени сметки -количествено-стойностни сметки -единични цени Консултираме инвеститори по всички етапи на инвестиционния процес Офертите се изготвят индивидуално, съобразно с желанията и нуждите на клиента.   Снимки на завършени обекти можете да разгледате в раздел “Галерия
builder-ltd.com
BUILDER LTD CONSTRUCTIONS
гр. Разград, тел.: 0894 528 929 e-mail: builder_ltd@mail.bg
BUILDER LTD CONSTRUCTIONS
гр. Разград, тел.: 0894 528 929 e-mail: builder_ltd@mail.bg